Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
(HEH)

ALAPÍTVA 1995-BENMETEM Könyvek


  Szerző, cím, kiadási adatok A kötet ára Ft-ban
1. Szabó Ferenc: A teológus Pázmány. A grazi „theológia scholastica Pázmány életművében.
1. kiad. Róma, 1990. 365 p.
2. kiad. Bp. 1998. 368 p.
2500
2. Solymos László Szilveszter - Várszegi Imre Asztrik: Pannonhalmi - főapátok. 1. Kreusz Krizosztom (1856–1885), Kelemen Krizosztom (1929-1950).
Bp. 1990. 370 p.
280.-
elfogyott
3. Udvardy József: A Kalocsai Főszékeskáptalan története a középkorban.
Bp. 1992. 152 p.
180.-
elfogyott
4. Csapodi Csaba: Gróf Zichy Nándor élete és politikája.
Bp. 1993. 160 p.
2000.-
5. Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert (Vojtech-Wojciech Béla). Szerk. Somorjai Ádám.
Bp. 1994. 206 p.
300.-
elfogyott
6. B. Murádi Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben.
Bp. – Kolozsvár, 1994. 168 p.
350.-
7. Elmer István: Börtönkereszt.
Bp. 1994. 224 p.
1500.-
8. Fülöp Éva Mária: A magyarországi bencés kongregáció birtokainak gazdaságszervezete és irányítása (1848–1949).
Bp. 1995. 252 p.
1500.-
9. Gerics József: Egyház, állam és gondolkodás Magyarországon a középkorban.
Bp. 1995. 318 p.
550.-
elfogyott
10. Reisner Ferenc: A Katolikus Szemle egyháztörténeti anyagának repertóriuma (1887–1944).
Bp. 1995. 178 p.
1200.-
11. Boba Imre: Morávia története új megvilágításban.
Bp. 1996. 197 p.
2000.-
12. Orbán Gyula József : Friedensbewegung katholiker Priester in Ungarn, 1950-1956.
Bp. 1996. 380 p.
1500.-
13. Rónay Jácint: Napló.
Bp. - Pannonhalma, 1996. 400 p.
896.-
elfogyott
14. Galcsik Zsolt: Szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében (1950). (Dokumentumgyűjtemény)
Bp. 1996. 316 p.
2000.-
15. Mező András: A templomcím a magyar helységnevekben (11–15. század).
Budapest, 1996. 314 p.
2000.-
1997
16. Solymos Szilveszter: Szent Zoerard-András (Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon.
Bp. 1996. 176 p.
2000.-
17. (Paróczy – Rácz – Szabó): Magyar egyháztörténeti bibliográfia (1980–1990).
Bp. 1997. 223 p.
1500.-
18. Jakó Zsigmond: Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély történelméhez.
Bp. 1997. 479 p.
950.-
elfogyott
19. Dóka Klára: Egyházi birtokok Magyarországon a 18–19. században.
Bp. 1997. 463 p.
2000.-
1998
20. Hermann Egyed emlékkönyv.
Bp. 1998. 206 p.
2000.-
21. A Magyar Piarista Rendtartomány történeti névtára. 1666–1997.
Bp. 1998. 548 p.
2500.-
1999
22. Kubinyi András: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon.
Bp. 1999. 382 p.
2500.-
23. Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848–49-ben.
Bp. 1999. 191 p.
1500.-
24. Kelemen Miklós: Unitárius kislexikon.
Bp. 1999. 191 p.
1500.-
2000
25. Borovi József: Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása.
Bp. 2000.218 p.
1200.-
26. Holl Béla: Laus librorum.
Bp. 2000. 300 p.
1500.-
27. Szabó Lajos: Utolsó szalmaszál. [Önéletrajz]
Bp. 2000. 352 p.
2000.-
28. Mészáros István: Állok Istenért, egyházért, hazáért. Írások Mindszenty bíborosról.
Bp. 2000. 222 p.
2000.-
2001
29. Sarnyai Csaba Máté: Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon. 1848–1918.
Bp. 2001. 184 p.
1500.-
30. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden. 1917–1948.
Bp. - Szeged, 2001. 226 p.
1500.-
31. Kund Miklós Regényi: Die ungarischen Konvent der oberdeutschen Karmeliten- provinz im Mittelalter.
Bp. – Heidelberg, 2001. 130 p.
1500.-
32. Orbán Imre: Ecce iam vici mundum! Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon.
Bp. 2001. 233 p.12 t.
2000.-
33. Orbán József Gyula: Katolikus papok békemozgalma Magyarországon. 1950 - 1956.
Bp. 2001. 307 p.
2000.-
34. Szilas László SJ: Alfonso Carrillo jezsuita Erdélyben. (1591–1599).
Bp. 2001. 157 p.
1500.-
2002
35. Frenyó Zoltán: Egy magyar katolikus gondolkodó. Mihelics Vid életműve.
Bp. 2002. 280 p.
2000.-
36. Tempfli Imre: Sárból és napsugárból. Pakocs Károly püspöki helynök élete és kora. 1892–1966.
Bp. 2002. 1168 p.
4800.-
37. A bécsi Pázmáneum.
Bp. 2002. 408 p.
Puha kötésű: 3000.-
Kemény kötésű: 3500.-
38. Sarnyai Csaba Máté: Polgári állam és katolikus egyház. (1848. március - december. A katolikus autonómia törekvések megjelenése.
Bp. 2002. 184 p.
1500.-
2003
39. Schwarz Katalin: Mert ihon jönn asszonyotok...[Klarisszák].
Bp. 2003. 288 p.
1600.-
40. Mező András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon.
Bp. 2003. 546 p.

1800.-
elfogyott

41. Molnár Antal: Püspökök, barátok, parasztok.
Bp. 2003. 120 p.

1000.-
elfogyott

42. Csetri E.-Frivaldszky J.: A köz hasznára...
Budapest, 2003. 160 p
1300.-
43. Molnár Antal: A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon.
Budapest, 2003. 213 p.
1300.-
2004
44. Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok ...
Budapest, 2004. 330 p. 
3800.-
45. Molnár Antal: Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori történetéhez.
Budapest, 2004. 189 p
1500.-
46. Tóth Sándor Attila: Rómából a Pannon Árkádiába. Patachich Ádám fiók-Árkádiája: Nagyvárad, Kalocsa.
Budapest, 2004. 311 p.
2000.-
47. Leslie László: Church and State in Hungary (1919-1945).
Budapest, 2004. 400 p.
Puha Kütésű: 4000.-
Kemény kötésű: 4500.
48. Holl Béla: A váci püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvek protestáns vonatkozású bejegyzései a 18. sz.-ban.
Budapest, 2004. 315 p.
1900.-
2005
49. Molnár Antal: Mezőváros és katolicizmus. Katolikus egyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. sz.-ban.
Budapest, 2005. 322 p.
2000.-
50. Petrovics István: Kijevtől Kalocsáig. Emlékkönyv Boba Imre tiszteletére.
Budapest, 2005. 307 p.
1900.-
2006
51. Kiss Gergely: A királyi alapítású bencés apátságok a 11-13. században.
Budapest, 2006. 227 p.
1600.-
52. Kakucs Lajos: Santiago de Compostela: Szent Jakab tisztelete Európában és Magyarországon.
Budapest, 2006. 328 p.
2800.-
53. Őze Sándor: A határ és határtalan.
Budapest, 2006. 365 p.
2200.-
54. Sümeghi György: Szakrális emlékek a Duna-Tisza közéről
Budapest, 2006. 247 p.
2400.-
55. Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban
Budapest, 2006. 169 p.
1500.-
56. Kelemen Miklós-Saliga Irén: Az Unitárius Értesítő (1922-1945) és az Unitárius Élet (1948-2005) mutatója.
Budapest, 2006. 369 p.
2500.-
57. Ingrid Graziano-Eördögh István: Jozef Tiso és a szlovákiai holokauszt.
Budapest, 2006. 128 p.
1500.-
58. Kisházi-Kovács László: A városi kegyuraság Szegeden.(A kezdetektől 1850-ig)
Budapest, 2006. 316 p.
2000.-
2007
59. Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára 1853-2003.
Budapest, 2007. 279 p
2000.-
60. Takács József: A budapesti toronyórák története 1889-1909
Budapest, 2007. 136 p.
1600.-
61. Varga László: A Pannonhalmi Egyházmegye népiskolái a XIX-XX. sz.-ban
Budapest, 2007. 160 p.
1500.-
62. Szilas László Emlékkönyv.Historicus Societatis Iesu.
Budapest, 2007. 408 p.
3000.-
63. Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére.
Budapest, 2007. 348 p.
2200.-
2008
64. Szelestei Nagy László: Rekatolizáció és barokk áhítat
Budapest, 2008. 193. p
1800.-
65. Lénárd Ödön: Történelemszemlélet
Budaapest, 2008. 253. p
2000.-
2009
66. Tóth Sándor Attila: A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem
Budapest, 2009. 355 p.
3000.-
67. Okolicsányi József: A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye monográfiája
Budapest, 2009. 320 p.
3500.-
68. György Lajos: Fejezetek Mártonfi József erdélyi püspök (1746-1815) életrajzából
Budapest, 2009. 256 p.
2500.-
2010
69. Hegedűs Antal: Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége
Budapest, 2010. 141 p.
1800.-
70. Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary c. 1150-1387
Budapest, 2010. 354 p.
4500.-
71. Bögre Zsuzsanna–Szabó Csaba: Törésvonalak. Apácasorsok a kommunizmusban.
Budapest, 2010. 114 p.
3800.-
72. Múlt és jövõ. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik.
Budapest, 2010. 258 p.
2500.-
2011
73. Bikfalvi Géza: „Mindent Isten nagyobb dicsõségére”.
Budapest, 2011. 232 p.
2500.-
74. Bácsfainé Hévízi Józsa: Kerékbetört jövõ? Katolikus társadalomépítés, szociálpolitika. Küzdelem a diktatúrák ellen Székesfehérváron és Budafokon (1931–1970).
Budapest, 2011. 232 p.
2500.-
75. Révész Éva–Tóth Zoltán SVD–Khalil Bernadett: Magyar misszionáriusok. A verbiták magyarországi története.
Budapest,2011. 226 p.
2500.-
76. Máté Anita: Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza (1918–1939)
Budapest, 2011. 246 p.
2500.-
2012
77.

Molnár Antal: A zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században
Budapest, 2012. 115 p.

1800.-
78. Zvara Edina: Ferencesek Szakolcán a korai újkorban
Budapest, 2012. 182 p.
2200.-
2013
79. Cúthné Gyóni Eszter: Egy fogoly apát feljegyzései.
Endrédy Vendel zirci apát feljegyzései az ÁVH börtönében
Budapest, 2013. 286 p.
2500.-
80. Molnár Antal: Kalmárok és káplánok az Oszmán Birodalomban.
Források és tanulmányok a balkáni és hódoltsági katolicizmus16-17.századi történetéhez
Budapest, 2013. 320 p.
3000.-
81. Kovács Kálmán Árpád: Az erdélyi valláspolitika rendszere az 1760-1770-es években (sajtó alatt)
2015
82. Lagzi István: Lengyel katonák evakuációja Magyarországról 1939-1941
Budapest, 2015. 339 p.
2800.-
83. Antal Hegedűs: Život i restauracijska djelatnost kalačkoga nadbiskupa Gabrijela Patačiča.
(Patachich Gábor kalocsai érsek élete és restaurációs tevékenysége)
Budapest, 2015. 151 p.
2500.-
84. Magyarország és a Szentszék Diplomáciai kapcsolatai 1920-2015
Szerk.: Fejérdy András Budapest-Róma, 2015. 285 p
3000.-
2016
85. Episcopus, Archiabbas Benedictinus Historicus Ecclesiae.
Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára

Szerk.: Somorjai Ádám - Zombori István
Budapest, 2016. 616 p.
6000.-
86. Dr. Révész Éva-Tóth Zoltán SVD: „Küldetése a mi küldetésünk” A verbiták száz éve Magyarorságon, 1916-2016. Budapest-Kőszeg-Szeged, 2016. 156 p. 2500.-
87. A szerbek Magyarországon.
Szerk.: Zombori István
Budapest, 2016. 180 p.
2500.-
88. Somorjai Ádám OSB: Nuove fonti per la causa Mindszenty nelle carte Casaroli 1962-1995.
Újabb Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában.

Budapest, 2017. 146 p.
2500.-

 EGYETEMES EGYHÁZ


Sorozatszerkesztők:
Várszegi Asztrik, Somorjai Ádám, Zombori István


ELSŐ SOROZAT


ECCLESIA SANCTA

1. A katolikus egyház Magyarországon.
Bp. 1991. 160 p.
150.- elfogyott
2. A katolikus egyház a Szovjetunióban.
Bp. 1994. 124 p.
1000.-
3. A katolikus egyház Lengyelországban.
Bp. 1994. 441 p.
280.- elfogyott
4. Az orosz ortodox egyház története.
Bp. 1999. 295 p.
2000.-
5. A katolikus egyház a balti országokban.
Bp. 2000. 344 p.
2000.-
6. A katolikus egyház Írországban.
Bp. 2002. 414 p.
2500.-
7. A katolikus egyház Észak-Európában.
Bp. 2003. 284. p.
2000.-
8. A katolikus egyház Svájcban.
Bp. 2004. 495. p.
2600.-
9. A katolikus egyház Ausztriában.
Bp. 2005. 306. p.
2200.-
MÁSODIK SOROZAT


EGYETEMES EGYHÁZ

1. Paul Pallath: A Katolikus Egyház Indiában
Budapest, 2015. 232 p.
2500.-Egyházlátogatási jegyzőkönyvek


1. Kalocsai főegyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára.
Bp. 1994. 135 p.
800.-
Kalocsai főegyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára. 2. kiadás
Bp. 1998. 115 p.
800.-
2. Váci egyházmegye.
Összeállította: Patkóné Kéringer Mária.
Bp. 1997. 136 p.
800.-
3. Székesfehérvári egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1997. 127 p.
800.-
4. Veszprémi egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1997. 296 p.
800.-
5. Egri főegyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára.
Bp. 1998. 217 p.
800.-
6. Győri egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1998. 296 p.
800.-
7. Pécsi egyházmegye.
Összeállította: Patkóné Kéringer Mária
Bp. 1999. 208 p.
800.-
8. Szombathelyi egyházmegye.
Összeállította: Dóka Klára
Bp. 1999. 276 p.
800.-
9. Esztergomi főegyházmegye. I-IV.
Összeállította: Hegedűs András – Tóth Krisztina
I. kötet A-K. 300p.
II. kötet L-Z. 251 p.
III. kötet Mutató 168 p.
IV. kötet Térképek 12 db.
3000.-Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum


1. évf. 1989. 1. köt. 400.-
2. évf. 1990. 1. köt. 400.-
3. évf. 1991. 1. köt. 400.-
4. évf. 1992. 1. köt. 400.-
5. évf. 1993. 1-2., 3-4 400.-
6. évf. 1994. 1-2., 3-4. 400.-
7. évf. 1995. 1-2., 3-4. 400.-
8. évf. 1996. 1-2., 3-4.  400.-
9. évf. 1997. 1-2., 3-4. 400.-
10. évf. 1998. 1-2., 3-4. 400.-
11. évf. 1999. 1-2., 3-4.  400.-
12. évf. 2000.1-4., 800.-
13. évf. 2001. 1-2., 3-4.  400.-
14. évf. 2002. 1-4., 800.-
15. évf. 2003. 1-2., 3-4. 400.-
16. évf. 2004. 1-2., 3-4. 500.-
17. évf. 2005. 1-2., 3-4. 500.-
18. évf. 2006. 1-2., 3-4. 500.-
19. évf. 2007. 1-2., 3-4. 500.-
20. évf. 2008. 1-2., 3-4. 500.-
21. évf. 2009. 1-4., 1000.-
22. évf. 2010. 1-2., 3-4 500.-
23. évf. 2011. 1-2., 3-4 500.-
24. évf. 2012. 1-2., 3-4 1000.-
25. évf. 2013. 1-2., 3-4 1000.-
26. évf. 2014. 1-4 Sajtó alatt
27. évf. 2015. 1-2., 3-4 Sajtó alattMAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK
 
1989-1992 1-4. évfolyam Évkönyv
1993-tól 5. évfolyamtól Folyóirat
     
NEVE
     
1989-1993 Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
Essays in Church History in Hungary
1994-2006 Magyar Egyháztörténeti Vázlatok-Regnum
2007-től ismét csak Magyar Egyháztörténeti Vázlatok
     
FŐSZERKESZTŐK
     
1989-1990 1-2. évfolyam Uzsoki András (1925-2011)
1991-1993 3-5. évfolyam Horváth Tibor SJ (1927-2008)
1994-1999 6-11. évfolyam Szántó Konrád OFM (1920-1999)
2000-től 12. évfolyamtól Csóka Gáspár OSB
 
 
Alapító: Horváth Tibor SJ
Felelős kiadó: 1989-től Várszegi Asztrik OSB
Felelős szerkesztő: 1990-től Zombori István
1998-tól Gabriel L. Asztrik tiszteletbeli elnök 2005/1-2-ig, haláláig.
Egyéb kiadványok


1. Igazságot szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága.
Szerk. Zombori István.
Bp. – Szeged, 1995. 203 + 4 p.
440.- elfogyott
2. Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete.
Szerk.: Zombori István
Szeged, 1995. 172 + 28 p.
360.- elfogyott
3. Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve.
Szerk. Zombori István.
Bp. 1996. 337 + 16 p.
3000.-
4. Pál József: A Ferences harmadik rend Szegeden. (1919–1944).
Bp. 1996. 80 p.
300.- elfogyott
5. Lapo Lombardi: La Santa Sede e i cattolici dell'Europa Orientale agli arbori della guerra fredda.
Roma – Bp. 1997. 155 p. 
850.-
6. Mille anni di storia dell'arciabbazia di Pannonhalma.
Roma – Pannonhalma, 1997. 233 p. + (11) t. ill.
3000.-
7. Rudnay Sándor és kora.
Esztergom-Nagyszombat, 1998. 188. p.
2. kiadás:
Esztergom Bp., 2007.188 p.
2000.-
8. Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban.
Piliscsaba–Bp., 1999. 358 p.
1400.-
9. Lorenz Weinrich: Hungarici monasterii ordinis Sancti Pauli
Róma-Budapest, 1999. 416. p.
2000.-
10. Bálint László: Lakos Endre.
Bp. – Szeged, 2000. 90 p.
800.-
11. Žilka Tibor: Kereszténység, kultúra, közélet.
Bp. – Piliscsaba, 2001. 184. p.
2000.-
12. Katolikus múzeumok és kincstárak Magyarországon.
Bp. 2001. 106 p.
1200.-
elfogyott
13. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920-2000.
Bp. 2001. 135 + 21 p.
1990.-
elfogyott
14. LeKrisztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból. relazioni diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede 1920-2000.
Bp. 2001. 146 + 21. p.
2200.-
elfogyott
15. Sasvári László: Az ikonosztáz vonzásában.
Bp. 2002. 122 + 6 p.
1500.-
16. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania I.(Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp., 2002. 756 p.
3000.-
17. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania II. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2003. 839. p. (757-1596 p.)
3000.-
18. Cevins, M.-M. de: L'église dans les villes Hongroises
Bp. - Paris - Szeged, 2003. 419 p.
Puha kötésű: 4000.- Kemény kötésű: 4500.-
19. Krisztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból.
Bp. 2004. 396 p.
3800.-
20. Közép-Európa harca a törökök ellen a 16. sz. első felében.
Bp. 2004. 219. p.
1800.-
21. Fight againts the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century. Edited by István Zombori.
Bp. 2004. 227. p.
2500.-
22. Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára.
Piliscsaba-Bp. 2005. 1086. p.
4400.-
23. Bohdan Cywinski: Tűzpróba. Egyház, társadalom és állam Kelet-Közép-Európában. II.
Budapest, 2005. 464. p.
1900.-
24. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania III.
(Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2005. 800. p. (1597-2396 p.)
3000.-
25. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania IV.
(Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2005. 665. p. (2397 - 3061 p.)
3000.-
26. Kiss G.-Radó B.-Sashalmi E.: Abszolutizmus és isteni jogalap (szöv. gyűjt.)
Budapest, 2006. 138. p.
1200.-
27. Szilárdfy Zoltán: Mária Terézia eucharisztia-kultuszának emlékei Magyarországon
Bp., 2006. 40 p.
1000
28. Szilágyi István: A selmecbányai Kálvária ábrázolásai
Budapest, 2006. 76. p.
1800.-
elfogyott
29. Molnár Antal: Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la Hongrie Ottomane (1572-1647).
Rome-Budapest, 2007. 431. p.
4000.-
30. Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére.
Budapest-Pécs 2007. 129. p. 181. p. 
1600.-
31. Emlékkötet Szatmári György tiszteletére.
Budapest-Pécs 2007. 129. p.
1600.-
32. Gyuris György: Bálint Sándor munkássága. Bibliográfia.
Budapest-Szeged 2007. 122. p.
800.-
33. Sujánszky György Euszták: Az aradi rendház naplója (1847-1851)
Budapest, 2007. 103. p.
1000.-
34. Istvan Szilágyi: Die Mittelalterliche Kalvarie von Schemnitz und ihre Darstellungen.
Budapest, 2007. 76. p.
1800.-
35. István Szilágyi: Banskoštiavnická Kalvária a jej zobrazenia.
Budapest, 2007. 76. p.
1800.-
36. A Domonkos Rend Magyarországon
Piliscsaba-Budapest-Vasvár, 2007. 573. p.
Puha kötésű: 3000.- Kemény kötésű: 3500.-
37. Jozef Haľko: A Kék templom.
Budapest, 2007. 127. p.
2900.-
38. István György Tóth: Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania V. (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma. Fontes 4.)
Róma-Bp. 2008. 275. p. (3063 - 3337 p.)
3000.-
39. Kegyelem életfogytig. Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai.
Budapest, 2008. 173. p. 2. kiadás 2009. 173. p.
1500.-
40. „His Eminence Files” American Embassy, Budapest Mindszenty Bíboros az Amerikai Nagykövetségen
Budapest, 2008. 368. p 
3500.-
41. Hetény János: A Szűzanya vérrel könnyező győri képének tisztelete napjainkban
Budapest, 2008. 103. p 
800.-
42. Gryneus Tamás: Köztéri szakrális kisépítmények
Budapest, 2008. 365. p
3000.-
43. Szathmári Pap Károly erdélyi országgyűlési arcképcsarnoka 1842
Budapest, 2008. 192. p
3500.-
44. Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből III.
Szeged-Budapest, 2008. 622 p. DVD melléklettel
6500.-
45. A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között. I-II. kötet.
Budapest, 2008. 1482 p.
8000.-
46. Bikfalvi Géza: Jezsuita olvasókönyv.
Bp. 2008, 161. p
1800.-
47. Bálint Sándor könyvtára (szerk. Zombori István).
Budapest–Szeged, 2009. 290 p.
3500.-
48. Stanko Andrič: Kapisztrán Szent János csodái.
Budapest, 2009. 323 p.
3500.-
49. Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et Cardinális Ioseph Mindszenty, II.Documenta 1956-1963. Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, II.
Budapest, 2009. 264 p.
3500.-
50. Lagzi István: „A magyar-román zöld határon át kísértünk sok lengyelt”. „A lengyel hadsereg fővezére, Rydz-Smigly marsall Magyarországon van” A németmegszállók által üldözött lerngyel menekültek Romániába menekítése Szeged-Makó környékén 1944 tavaszán.
Budapest-Szeged, 2009. 164 p.
1800.-
51. Stefaniak, Piotr: Árpádházi-Boldog Konstancia. Bl. Konstancja Arpadówna
Budapest, 2009. 90 p.
1500.-
52. Albert András: Az erdélyi református egyház a 17-18. században.
Budapest, 2009. 162 p.
1800.-
53. Bikfalvi Géza: Jezsuiták Magyarországon és a világ más részein. Mozaikok a jezsuita rend múltjából.
Budapest, 2009. 192 p.
2000.-
54. Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira.
Budapest, 2009. 237 p.
2500.-
55. The Impact of the 1956 Hungarian Revolution on Religious Life in Eastern Europe. Edited by István Zombori.
Budapest, 2009. 147 p.
2500.-
56. Józsa László: „Isten hajléka az emberek között” A kunszentmártoni római katolikus nagytemplom.
Budapest, 2009. 327 p.
4000.-
57. Merényi-Metzger Gábor: Az aradi vértanúk anyakönyvi bejegyzései.
Budapest, 2010. 114 p.
1500.-
58. Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/1.Documenta 1963-1966.
Budapest, 2010. 548 p.
4000.-
59. Molnár Imre: Az igazság szabaddá tesz. Boldog Jerzy Popie³uszko lengyel mártírpap élete és halála
Budapest, 2010. 220 p.
2500.-
60. Imre Molnár: Omilosteny na smrt. Dokumenty utrpenia Jánosa Esterházyho na základe záznamov Márie Esterházy-Mycielskej
Budapest, 2010. 193 p.
2000.-
61. Mike Valéria: Mike (Mádl) János és kora (1905–1981). A Magyar Kolping Mozgalom és további törekvések a szabadság szolgálatában.
Budapest, 2010. 709 p.
4900.-
62. Fazekas Csaba: Az Országos Vallásügyi Tanács (1989–1990).
Budapest, 2011. 124 p.
1500.-
63. Somorjai Ádám: Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok Elnökeihez 1956–1971.
Budapest, 2011. 800. p.
6000.-
64. Varga Kálmán: Nagyboldogasszony Bazilika Máriabesnyõ (1759–2000).
Budapest, 2011. 295. p.
3800.-
65. Sándor Õze: Reformation und Grenzgebiete.
Budapest, 2011. 330. p.
3500.-
66. A szabad Közép-Európa múltja és jövõje. Emlékkötet Andrzej Przewoznik tiszteletére.
Budapest, 2011. 155. p.
2000.-
67. Stefaniak, Piotr: Árpádházi-Boldog Jolan. Bl. Jolenta Arpadówna.
Budapest, 2011. 175. p.
2500.-
68. Somorjai Ádám: Sancta Sedes Apostolica et Cardinalis Ioseph Mindszenty, III/2.Documenta 1967-1971.
Budapest, 2012. 700. p.

6000.-

69. Lénárd Ödön: Kutatástörténet
Budapest, 2012. 70. p.
1000.-
70. Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon 1-2.
Szerk.: Illés Pál Attila –Juhász-Laczik Albin OSB
Budapest, 2012. 1233. p.
Puha kötésű: 5000.- Kemény kötésű: 6000.-
71. Lagzi Gábor: Keresztény egyházak a Baltikumban a 20. században 1-2.
Budapest, 2013. 228. p.
2500.-
72. Dánielné Matus Erzsébet: Őseim emlékére. Fejezetek Nána történetéből.
Budapest, 2013. 179 p
2000.-
73. Zvara Edina: Nyugat-Dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késői humanizmus korában.
Szeged-Budapest, 2013. 500 p.
 
74. Viskolcz Noémi: A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasy Ferenc könyvtára.
Budapest, 2013. 776 p.
 
75. Joachim Bahlcke: A magyar püspöki kar és a Habsburg Monarchia Együttműködéstől a konfrontációig (1686-1790).
Budapest, 2013. 558 p.
4000.-
76. Tóth Sándor Attila: A piarista rend 18. századi poétái. Latin humanitas, neolatin poézis I/2.
Budapest, 2014. 380 p.
2500.-
77. Gyalogi János: Az hitnek, mely a szeretet által munkálkodik.
Budapest, 2014. 52 p.

1000.-
78. Remény a reménytelenségben. Főpásztorok a Kelet-Közép-Európai diktatúrákban
Szerk.:Soós Károly- Zombori István Budapest, 2014. 123 p.
1800.-
79. Szegedi ki kicsoda 2014.
Szerk.: Bodrits István-Zombori István Szeged, 2014. 113 p.
1500.-
80. Az állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945-1989 között Intézmények és módszerek. Szerk.: Nagy Mihály Zoltán- Zombori István
Budapest, 2014. 214. p.
2500.-
81. Bálint László: Hamvas püspök és az ÁVH
Budapest, 2014. 248. p.
2500.-
82. Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása
Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733-1784)

Budapest-Kalocsa, 2014. 493 p.
4000.-
83. János Esterházy węgiersko-polski męczennik.
(Egy lengyel-magyar mártír: Gróf Esterházy János)

pod redakcja Imre Molnára i Istvána Zombori
Budapest-Warszawa, 2015. 154 p.
2500.-
84. Sulák Péter Sándor: Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a Jászkunságban
Budapest, 2015. 112 p.
1500.-
85. Valter Ilona: A Cikádori más néven (Báta)Széki ciszterci apátság története
Budapest, 2015. 187 p.
2500.-
86. Az egyház hatalma – a hatalom egyháza. A közép-kelet-európai egyházi vezetők felfogása az állam-egyház kapcsolatáról 1945 és 1989 között
Szerk.: Nagy Mihály Zoltán - Zombori István.
Budapest, 2015. 163 p.
2000.-
87. Orbán József Gyula: Keresztények elleni erőszak. Háttér, elemzés és tények.
Budapest, 2015. 477 p.
3500.-
88. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920-2015
Szerk.: Fejérdy András.
Budapest-Róma, 2015. 280 p.
3000.-
89. Cserháti Ferenc: Magyarok a bajor fővárosban
Budapest 2016. 446 p.
4000.-
90. „Evagelizare pauperibus misit me!” Lazaristák Magyarországon.
Szerk: Csíky Balázs – Illés Pál Attila.
Budapest-Pilisscsaba, 2016. 231 p.
2500.-
91. Tóth Tamás: A Pápai Magyar Intézet Róma
Róma-Budapest, 2017. 100 p.
2600.-
92. Tamás Tóth: Il Pontificio Instituto Ecclesiastico Ungherese Roma
Róma-Budapest, 2017. 100 p.
3000.-Hasonmás kiadványok


1. Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában.
Bp. 2000. 181.p.
1200 Ft
2. Monumenta Vaticana I-VI., (1–6. köt. = 5 db)
Bp. 2000.
1800 Ft/db
3. Monumenta Vaticana II. sorozat I - III.
Bp. 2001. (1–2. köt. = 3 db)
1800 Ft/db.


JELES BENCÉS TANÁRAINK
1. Jávor Egon emlékezete.
Budapest, 2011. 97. p.
1000 FtPANNONHALMI APÁTOK ÉS FŐAPÁTOK
1. Somrorjai Ádám OSB: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei (1947-1950).
Budapest, 2014. 260 p.
3500.-
2. Hegedűs Éva: Uros pannonhalmi apát jogbiztosító és birtokszerző tevékenysége (1207-1242).
Budapest, 2014. 102. p.
1800.-
  Előkészületben:  
3. Solymos Szilveszter OSB: Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát (1865-1885)
2. kiadás
 


A Monumenta Vaticana (Vatikáni Magyar Okirattár)
köteteinek eredeti megjelenési éve
 
  Elsõ sorozat:
 
I. Pápai tizedszedõk számadásai 1281–1375.
Budapest, 1887. LXXVII + 520 p.
II. Gentilis bíbornok magyarországi követségének okiratai 1307–1311.
Budapest, 1885. CXX + 510 p.
III. IX. Bonifác pápa bullái 1389–1396.
Budapest, 1888. XXXVIII + 365 p.
IV. IX. Bonifác pápa bullái. Második rész. 1396–1404.
Budapest, 1889. 654 p.
V. A római Szentlélek-Társulat anyakönyve 1446–1523.
Budapest, 1889. XXVIII + 168 p.
VI. Mátyás király levelezése a római pápákkal 1458–1490.
Budapest, 1891. LXXV + 275 p.
 
  Második sorozat:
 
I. Magyarországi pápai követek jelentései 1524–1526.
Budapest, 1884. CLIII + 472 p.
II. Buonvisi bíbornok bécsi nuncius jelentései.
Budapest, 1886. CLIV + 308 p.
III. Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejébõl.
Budapest, 1909. XXXVI + 485 p.


Kiadványaink megrendelhetők a Kiadónál:
Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
Pf.: 6701, Szeged Pf. 245.
e-mail: heh.szeged@gmail.com


Megvásárolhatók:
Penna Bölcsész Könyvesbolt
  Cím: 1053 Budapest, Magyar u. 40.
  Nyitvatartás: hétköznap 13–17 óra között
  WEB: http://pennakonyvesbolt.hu
  Telefon: +36-30-203-1769
  E-mail: info@pennakonyvesbolt.hu
Penna Bölcsész Könyvesbolt
ELTE BTK Jegyzetbolt
  Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
  Nyitvatartás:
     Hétfő-Csütörtök: 10:00-18:00
     Péntek: 10:00-15:00
  WEB:www.jegyzetelte.hu
  Telefon: 411-6500/5281
  E-mail:info@jegyzetelte.huKapcsolat
NÉV: ÜZENET:
E-MAIL:  
TÁRGY:  
     
Főoldal | Alapítvány | Hírlevél | Újdonságok | Tisztségviselők | Kiadványaink |Folyóiratunk
Rendezvényeink | 1% | Elérhetőségeink | Archívum