Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
(HEH)

ALAPÍTVA 1995-BEN


HEH-56


heh56
A képen Mindszenty József bíboros látható, 1956. október végén, börtönből szabadulása után.

Cardinal József Mindszenty freed from his jail at the end of October 1956.

   A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH), az egyházak kommunista diktatúra alatti történetét vizsgálva, az egyik legfontosabb kérdésnek az 1956-os forradalom hatását tekinti. A kutatások eddigi eredményei alapján nyilvánvaló, hogy a forradalom mind a magyarországi, mind a környező országok (Szovjetunió-Ukrajna, Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Lengyelország) egyházaira is komoly kihatással járt.

   Ezek a hatások közvetlenül 1957-58-ban láthatók, de bizonyos eredmények az egyházakkal szembeni bánásmód tekintetében még az 1960-as években is fellelhetők. Ezért ennek a fontos kérdésnek a vizsgálatát Alapítványunk kiemelt feladatként kezeli. Ennek érdekében rendezi 3 napos nemzetközi konferenciáját Esztergomban, november 28-29-30-án. (lásd: Meghívó)

   A konferencia anyagát lehetőségeink szerint 2008-ban önálló kötetként kívánjuk megjelentetni. Ugyanakkor várjuk mindazon szakembereknek, személyükben érintett egyházi személyeknek, illetve ma hivatalban lévő egyházi elöljáróknak, vagy bármilyen információval rendelkező személyeknek a visszaemlékezéseit, tanulmányait, egyéb dokumentumait, amelyek bármilyen tekintetben az említett témával kapcsolatba hozhatók.
E célra a HEH honlapján belül külön hozzáférést nyitottunk.

HEH-56


Historia Ecclesiastica Hungarica Foundation researching the history of Churches under Communist regimes considers one of its primary tasks to reveal the effect of the 1956 Hungarian revolution. According to the accomplished researches the revolution had a significant effect not only on the Hungarian Churches, but also on the Churches of the Soviet Union, Romania, Yugoslavia, Czechoslovakia and Poland.

Direct influences can be detected in 1957-58, however, certain conclusions are recordable in the 1960s. This is why; our foundation considers the research of this question as a prominent task. To reveal and summarise the newest results on this field, the foundation is going to organise a three-day long international conference on 28-30 November 2007 in Esztergom, Hungary. (See the attached Invitation.)

We intend to publish the presentations of the conference in a separate volume in 2008. Nonetheless, we are continuously looking forward to receive recollections, studies and documents on these matters from scholars, once involved or today active clerics or anyone else interested.

To collect and present these materials, we have created a separate section on the webpages of Historia Ecclesiastica Hungarica Foundation (HEH).MEGHÍVÓ

A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) és a
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség (METEM)

tisztelettel meghívja Önt

2007. november 28-30-án megrendezendő
3 napos nemzetközi konferenciájára
Esztergomba, a Szent Adalbert Konferencia Központba.


A konferencia címe:

Az 1956-os forradalom hatása a környező országok
egyházaira és az emigrációra


A konferencia megrendezését támogatja:
a Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport,
az Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára,
a Nemzeti Civil Alap és az
International Visegrad Fund


A konferencia helye:
Szent Adalbert Konferencia Központ
Esztergom, Szent István tér 10.


Információ: Zombori István
mobil: 06/20 353-72-75
e-mail: heh@t-online.hu

MEGHÍVÓ

A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) és a
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség (METEM)
tisztelettel meghívja Önt
2007. november 28-30-án megrendezendő
3 napos nemzetközi konferenciájára
Esztergomba, a Szent Adalbert Konferencia Központba.


A konferencia címe:

Az 1956-os forradalom hatása a környező országok
egyházaira és az emigrációra


A konferencia megrendezését támogatja:

a Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport,
az Állambiztonsági Szolgáltok Történeti Levéltára,
a Nemzeti Civil Alap és az
International Visegrad FundA konferencia helye:

Szent Adalbert Konferencia Központ
Esztergom, Szent István tér 10.


Információ: Zombori István
mobil: 06/20 353-72-75
e-mail: heh@t-online.hu


Az 1956-os forradalom hatása a környező országok
egyházaira és az emigrációra

Esztergom, 2007. november 28-30.


Program

2007. november 28. szerda, 14 óra

Várszegi Asztrik OSB püspök-főapát

Megnyitó
A forradalom és az egyházak

Bura László
Szatmárnémeti:
Az ’56-os forradalom hatása Szatmár egyházmegyében

Dávid Gyula
Kolozsvár:
Az 1956-os forradalom előtt, alatt és után a Kolozsvári Protestáns Teológián

SZÜNET

Nagy Mihály Zoltán
Kolozsvár:
Márton Áron 1956. és 1957. évi székelyföldi bérmakörútjának társadalmi és
politikai következményei

Olti Ágoston
Bukarest:
1956 Romániában. Párt, kisebbség, egyház

Pál-Antal Sándor
Marosvásárhely:
Egyházi személyek elleni megtorló perek a Magyar Autonóm Tartományban
az 1956-os forradalom után

Adriányi Gábor

J. Frings bíboros és a kölni katolikus magyarok

2007. november 29. csütörtök 9 óra

Tófalvy Zoltán
Marosvásárhely: A Sass per

Vekov Károly
Kolozsvár: A Szoboszlay per

Veress Károly
Négyfalu-Kunszentmárton:
Az ’56-os forradalom és az erdélyi evangélikus egyház

Erdélyi Géza
református püspök, Rimaszombat:
Az 1956-os forradalom hatása Csehszlovákiában

Jozef Haľko
Pozsony:
Cseh külügyi jelentések az 56-os magyar forradalomról

SZÜNET

Vajda Barnabás

Pozsonyi egyházi események a magyar forradalom hatására

Gyarmati György főigazgató

Az ’56-os forradalom és az egyházak az Állambiztonsági Levéltár
anyagai alapján

Tempfli József rk. püspök

Találkozás Nagy Imrével

EBÉD

DÉLUTÁN 14 óra 30
Váradi Natália

A forradalom a magyar egyházaknál Kárpátalján

Schermann Rudolf
Bécs:
Az ’56-os menekültek egyházi ellátása Ausztriában

Sümegi György

Prokopp Péter és az 1956-os forradalom

Szabó Ferenc SJ

’56-os egyházi menekültek Lővenben

Tempfli Imre

Római katolikus egyházi áldozatok Romániában az
1956-os magyar forradalom leverését követően
Molnár Imre

A szlovákiai egyházak és a magyar forradalom

Szesztay Ádám

Az egyházak és a határon túli magyar közösségek az ’56-os forradalomról

2007. november 30. péntek 9 óra

Henryk Gapski

Az ’56-os forradalom és a lengyel katolikusok

Tomasz Wolbrecht
Varsó:
A magyar forradalom hatása a katolikus egyházra Krakkóban

Illés Pál Attila
Piliscsaba:
Az 1956-os forradalom és a lengyel egyház

Bohán Béla SJ

Az ’56-os forradalom hatása az egykori Szatmár egyházmegye Szovjet részén

Janka György

A görög katolikusok és az ’56-os forradalom

EBÉD
InvitationThe Historia Ecclesiastica Hungarica Foundation (HEH) and
the Team of the Encyclopaedia of Church History in Hungary (METEM)

cordially invites you
to its three-day international conference held on
28-30 November at Saint Adalbert Conference Centre, Esztergom entitled


The Effect of the 1956 Revolution
on the Churches of East Central Europe and the Emigrated Hungarian Communities


The conference is supported by
Saint Adalbert Central Europe Research Group
Historical Archives of the Hungarian State Security
National Civil Fund
International Visegrad Fund

Venue:
Saint Adalbert Conference Centre
Esztergom, Szent István tér 10.


Further information:
István Zombori
06-20-353-72-75
heh@t-online.huThe Effect of the 1956 Revolution
on the Churches of East Central Europe and the Emigrated Hungarian Communities

Esztergom, 28-30 November 2007.

Programme


28 November 2007 14.00


Asztrik Várszegi
OSB Bishop Archabbot, Pannonhalma:
Opening words
The revolution and the Churches

László Bura
Szatmárnémeti/Satu Mare:
The Effect of the ’56 Revolution in Satu Mare County, Romania

Gyula Dávid
Kolozsvár/Cluj:
Before, During and After the 1956 Revolution in the Protestant Theology of Cluj

Coffee break

Zoltán Nagy Mihály
Kolozsvár/Cluj:
Social and Political Effects of Áron Márton’s Confirmation Trip in
1956 and 1957 in Szekler Land

Ágoston Olti
Bucharest:
1956 in Romania. Party, Minority, Church

Sándor Pál-Antal
Marosvásárhely/Târgu Mureş:
Retaliatory Trials against Clerics in the Hungarian Autonomous Province
after the 1956 Revolution

Gábor Adriányi
Budapest—Bonn:
Cardinal J. Frings and the Catholic Hungarians in Köln


29 November 2007 9.00


Zoltán Tófalvy
Marosvásárhely/Târgu Mureş:
The Sass Trial

Károly Vekov
Kolozsvár/Cluj:
The Szoboszlay Trial

Károly Veress
Négyfalu/Săcele-Kunszentmárton:
The '56 Revolution and the Lutheran Church in Transylvania

Géza Erdélyi
Calvinist Bishop, Rimaszombat/Rimavská Sobota:
The Effect of the 1956 Revolution in Czechoslovakia

Jozef Haľko
Pozsony/Bratislava:
Czech Foreign Affair Documents on the 56 Hungarian Revolution

Coffee break

Barnabás Vajda
Révkomárom/Komárno:
Effects of the Hungarian Revolution on the Church in Bratislava
György Gyarmati Director
Budapest:
The ’56 Revolution and the Churches Based on the Historical Archives
of the Hungarian State Security

József Tempfli Roman Catholic Bishop
Nagyvárad/Oradea:
Meeting Imre Nagy

Lunch 14.30

Natália Váradi
Beregszász/Berehove:
The Revolution in the Hungarian Churches of Sub Carpathia

Rudolf Schermann
Wien:
Helping Hungarian ’56 Refugees in Austria

György Sümegi
Budapest:
Péter Prokopp and the 1956 Revolution

Ferenc Szabó SJ
Budapest:
'56 Clerical Refugees in Leuven

Imre Tempfli
Stuttgart:
Roman Catholic Clerical Victims in Romania after the Suppression of the 1956
Hungarian Revolution

Imre Molnár
Budapest:
Slovakian Churches and the Hungarian Revolution

Ádám Szesztay
Bukarest:
Churches and Hungarian Communities over the Border on the ’56 Revolution


30 November 2007 9.00


Henryk Gapski
Lublin:
The ’56 Revolution and the Polish Catholics

Tomasz Wolbrecht
Warszawa:
The Effect of the Hungarian Revolution on the Catholic Church in Cracow

Attila Illés Pál
Piliscsaba:
The ’56 Revolution and the Polish Church

Béla Bohán SJ
Beregszász/Berehove:
The Effect of the ’56 Revolution in the Soviet Part
of the Historical Szatmár County

György Janka
Nyíregyháza:
The Greek Catholics and the ’56 Revolution


HEH     METEM

Kapcsolat
NÉV: ÜZENET:
E-MAIL:  
TÁRGY:  
     
Főoldal | Alapítvány | Hírlevél | Újdonságok | Tisztségviselők | Kiadványaink | Folyóiratunk
Rendezvényeink | 1% | Elérhetőségeink | Archívum