Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
(HEH)

ALAPÍTVA 1995-BEN

HISTORIA ECCLESIASTICA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (HEH)


   A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) olyan közhasznú alapítvány, amely a magyar egyháztörténeti kutatás újjászervezésére, föllendítésére és gazdagítására jött létre, amely célkitűzését felekezeti megkülönböztetés nélkül valósítja meg. Alapítója Horváth Tibor S J., aki a METEM alapítója is.
  Célja a különböző egyházak múltjának feltárása, vizsgálata, az egyházművészet, egyházi műemlékek fejlesztése, ápolása, kutatása kiadványok, adattárak, repertóriumok, atlaszok, képes albumok, hasonmás kiadványok stb. segítségével.
  Tudományos konferenciákat, előadásokat, kiállításokat, könyvbemutatókat szervez, az egyháztörténeti kutatások céljait, főbb irányait, meghatározó tervezeteket készít.
  Az Alapítvány elősegíti a határon túli kisebbségi sorban lévő magyarság egyháztörténetének feltárását, továbbá támogatja az emigrációba került magyarok által a világon bárhol létrejött egyházak, egyházi szervezetek, egyletek, iskolák stb. múltjának kutatását.
  Elősegíti egyházi jellegű múzeumok, könyvtárak, levéltárak és más hasonló tudományos igényű gyűjtemények létrehozását, hiszen az elmúlt ezer év magyar egyháztörténete, annak szellemi és tárgyi emlékei az ezer éves magyar történelem és kultúra elválaszthatatlan részét képezi.
  Kiadja a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok c. folyóiratot, amely hazai és határon túli, illetve emigrációs magyar egyházak történetére vonatkozó tanulmányokat közöl. A folyóirat évente négy számban, két kötetben jelenik meg. Jelenleg a 22.. évfolyamnál tart.
  Együttműködik hazai és külföldi egyetemekkel, főiskolákkal, akadémiákkal egyházi és civil szervezetekkel, alapítványokkal az egyháztörténeti kutatás érdekében. Jelentős publikációs aktivitást folytat. Eddig mintegy 130 kötet könyvet, átlagosan 500-1000 példányban jelentetett meg, főleg magyar, de ezen kívül francia, olasz, német, angol és szlovák nyelven. 2004-ben 10-, 2005-ben 11-, 2006-ban 13 kötetet adtunk ki.
  Az Alapítvány kiterjedt kapcsolatot ápol a határon túli magyarság egyházi központjaival, Gyulafehérvár, Temesvár, Kolozsvár, Nagyvárad, Pozsony, Rozsnyó, Komárom, Kassa stb. illetékes egyházi szerveivel. E mellett Róma, Milánó, Párizs, Bécs, München, Kőnigstein, Genf, Zürich, Torontó, Clevland, New York stb. magyar emigráció által létrehozott egyházi központjaival, magyar egyházi szervezeteivel, alapítványaival.
  Együttműködik minden olyan civil szervezettel és alapítvánnyal, amely az egyházi jellegű kulturális, tudományos és információs (publikációs) tevékenységet folytat.
  Az Alapítvány közhasznú nonprofit szervezet. Vezetője dr. Várszegi Asztrik püspök, főapát, (Pannonhalma), szakmai vezetője dr. Zombori István történész (Szeged), akik munkájukat térítés nélkül végzik.
  Az Alapítvány 1995. április 18-án került bejegyzésre a Csongrád Megyei Bíróságon az 580. nyilvántartási szám alatt. Az Alapítvány adószáma: 1845-5742-1-06. Bankszámlaszáma: ERSTE Bank Szeged, 11606002-05610100-06000007.
  Az Alapítvány létrejötte óta végzi az 1988-ban alapított METEM Kiadványok megjelentetését. Erre jogi és pénzügyi törvényi előírások miatt volt szükség.


MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIAI MUNKAKÖZÖSSÉG (METEM)


METEM   1988-ban azzal a céllal jött létre a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség (METEM), hogy egy, a magyar egyház ezeréves történetét átfogó és az egyház alapegységét, a plébániát figyelme középpontjába állító mű összeállítását hozza létre, és amely a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia nevet kapta. Az Enciklopédiába az ezeréves múlt valamennyi parókiáját, legyen az a történeti Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen vagy a világ más részén, felvenné.
  Nagy örömünkre szolgál, hogy a METEM magyarországi létrejötte után Torontóban megalakult a METEM International Horváth Tibor SJ. vezetésével. Ez a szervezet a mai napig eredményesen fogja össze a magyar emigráció egyháztörténeti kutatásait, kiváltképpen az amerikai kontinensen.
  Az időközben születő részeredmények publikálására évkönyv jelleggel létrejövő Magyar Egyháztörténeti Vázlatok ma már folyóiratként működik, amely jelenleg évente két kötetben, négy szá mban jelenik meg.
  A METEM-Könyvek sorozat a terjedelmesebb munkának nyújt lehetőséget a megjelenésre: életrajzok, tanulmánykötetek, monográfiák. Az Ecclesia Sancta sorozat pedig a külföldi egyházak összefoglaló történetét bemutató köteteket tartalmazza, rendszerint valamely jelentős kiadvány fordítása révén. Ezt a tevékenységet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Egyháztörténeti Bizottsága is támogatja.
  A METEM és a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok munkálkodása során a magyar egyháztörténeti kutatás újraindulhatott, és elmondható, hogy valóban vallási és felekezeti megkülönböztetés nélkül feladatának tekinti az ezerszáz éves magyar múlthoz kötődő egyháztörténet bármilyen témájának közlését, ideértve a történeti néprajz, illetve az egyháztörténettel kapcsolatos művészettörténeti témákat is.
  A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok felvállalta azt, hogy összegyűjti az egyháztörténettel kapcsolatban megjelent könyveket, mindig egy adott évre vonatkozóan. Az egyháztörténetet széles keretek között értelmezzük, hiszen lehet az életrajzzal, művelődéstörténettel, művészettörténettel, néprajzzal, építészettörténettel, stb. kapcsolatos kiadvány. Az összegyűjtött könyveket röviden ismertetjük, s mindez francia nyelven is megjelenik a leuveni Revue d’Histoire Ecclesiatique folyóiratban.
  Ha Önök folytatnak kiadási tevékenységet, s egyháztörténeti jellegű kiadványaik is megjelennek, kérjük, hogy küldjenek a Vázlatoknak egy recenziós példányt (amely természetesen bekerül a bibliográfiánkba, majd a Revue-be).
Kapcsolat
NÉV: ÜZENET:
E-MAIL:  
TÁRGY:  
     
Főoldal | Alapítvány | Hírlevél | Újdonságok | Tisztségviselők | Kiadványaink | Folyóiratunk
Rendezvényeink | 1% | Elérhetőségeink | Archívum